Uprava

Dr Miodrag Vuković

Predsjednik skupštine kluba

Predrag Drecun

Predsjednik upravnog odbora

Zoran Tomčić

Potpredsjednik upravnog odbora

Vlatko Popović

Član upravnog odbora

Milojica Dakić

Član upravnog odbora

Srđan Đurović

Član upravnog odbora

Aleksandar Vojvodić

Član upravnog odbora

Rajko Vujošević

Direktor

Radomir Nastić

Generalni sekretar

Dragoljub Kopitović

Šef stručnog štaba

Aleksandar Rajković

Trener - Karate škola

Dražen Kalezić

Trener - Karate škola

Nela Tatar

Trener - Kate

Biserka Radulović

Trener - Kate

Tijana Radulović

Trener - Kate

Dragoljub Kopitović

Trener - Borbe

Rajko Vujošević

Trener - Borbe